Horooddíl z Jizerek

Číslo oddílu ČHS: 381
Sídlo mloka jsou Jizerské hory a rodné město je Oldřichov v Hájích

Příspěvky:

Výše členských příspěvků zůstává stejná

– děti a mládež do 18 let – 100 Kč

– děti a mládež do 18 let v rámci rodinného členství – zdarma

– dospělí od 19 do 60 let – 400 Kč

– senioři nad 60 let – zdarma

– Výkrm MLOKa: 100 Kč na hlavu

Informace o členství v ČHS: viz článek

Výsledky mločí soutěže 2016:

1. místo – Ondra R. 2639 bodů
2. Vlasta 1346 bodů
3. Ludvík 1314 bodů
4. Kulich 1073 bodů
5. Rejsek 1069 bodů
6. Ondra L. poněvadž odbyl počítání jen na to, co lezl s Ludvíkem

Změna v bodování cest.

DALŠÍ KRITERIA:

Zimní lezení tj. Prosinec – Březen = +2 / (+1) bod prvolezec / (druholezec)

Sólo +1 bod nad RP

Minimálně 1/2 bodů musí být lezeckých, ne chodících (hory, kopce)

Vítěz musí mít minimálně 10 cest na RP obtížnosti 4 a víc

Bude se hodnotit nejtěžší výstup na RP

 

IMG_2460 IMG_0014 IMG_0043 IMG_0058 IMG_0065