Ahoj mloci.Tak příspěvek je tu.Po hojném pátrání,kdo by se zúčasnil neformální soutěže,jsemdopomohl Rrejskovi.Ráno na devátou hod. u Kozy,kde pořadatele fungovali jen tím že že to je na vlastní nebespečí a odpotáceli se vyspat.S Rejskemzačínáme na Gorile Již.pilířkem,Mikrospárou dále Normálkou na Sněhuláka a seběch na Pik Sev.spárka,Nc.Dále na Morouse Již.komín,Záp.komín a už se uvolnil Olda na Západní spáru a Sokolíka.Přeběh na Bránu Západní hrana a Jižní stěnka ,Okrajová Nc,Vích stěnka a už se škrábeme Jeskyní cestou na Dolní Lysou a Nc.dolu.Mame toho docela dost a jelikoš jsem večer konzertoval,takjsme to dovršili Rampou na Malou Frídlanckou a samozřejmě u KOZY PIVEČKO.oRGANIZÁTORY SE NÁM NEPODAŘILO VYPÁTRAT TAK JSME SI ŽÁŽITKY odvezli sebou.Zdar Kulich