Tak mě uš svrběly prsty, tak jsem zavolal Migueli který je ochoten líst lehčí cesty a po nočním vydatným dešti se vydáváme na stržový vrch.Procházíme skalky a jelikoš je vše mokre a zelene, tak ludva vybírá údolku na Kovadlinu a jelikoš to je pan lezec tak ja za ním jen vlaju aš na poslením buldrovím kroku oba narazíme.Po kmeni to pude a tak zapisujem.Začíná pršet tak rychle ještě zapadní spáru a hajdy ke mě na kafe a dom.Kulich P.S. Opravdu to bylo dost mokry.