S O. Neumanem vyrážíme po 12 z práce a hurá na Dolní Lysou. Byla kosa, ale chuť si zalézt byla silnější.

Skóre:

Velká údolní plotna V

Varianta rampou Klasické IV

Klasická od štandu V

Jeskynní IV

NC I

Pravý šikmý kout III

Zima sílí a tak se ochotně vzdáváme představy si zalézt na Horní Lysou :).