Je úterý a počásko bylo ok, takže se domlouváme na Panťáku a tak jedem s Ondrou a Vlastou a na místě se přidává Kulda. Lezlo se:

Tělocvična VIIIb

Trenažer VIIc

Trenažer super direkt IXb

Stůl rejpalů VIIIb

Coloradical VIIIc

Květinová stěna VIIb

Návrat VIII

E55 VIIb